Kas jāņem vērā mūsdienīgas mājas lapas izveidē

Mājas lapa ir jūsu seja internetā. Tas ir jūsu klienta saskares punkts ar uzņēmumu vai produktu. Pēc tās viņš spriedīs par jums un izdarīs savu izvēli. Lai klients lapā justos ērti un sasniegtu savus mērķus par viņu ir rūpīgi jādomā lapas izstrādes laikā. Lietotāja centrēta pieeja paredz, ka veidojot lapu, tās saturs un struktūra tiek balstīta lietotāju vajadzībās. Izstrādes procesā jādefinē lapas lietotāju grupas un to vajadzības. Izstrādē ir jāiesaista cilvēki, kas pazīst lietotājus un var novērtēt vai lapa atbild uz lietotāju vajadzībām. Konkrētas metodes kā to darīt pēta “lietojamības” jeb user experience (UX) speciālisti.

Mājas lapā cilvēki nonāk visdažādākajos brīžos un veidos, tāpēc lapas saturam jābūt pieejamam no dažādām iekārtām neatkarīgi no to ražotāja vai ekrāna izmēriem. Analītiķi prognozē, ka lietotāju skaits, kas lietos internetu no mobilajām iekārtām tuvākajos gados pārsniegs tos, kas internetu lietos no stacionāriem datoriem. Šīs prognozes var interpretēt dažādi, tomēr skaidrs ir fakts, ka mobilā interneta lietojums tuvākajā laikā pieaugs. Lai nezaudētu klientus lapām jāņem vērā arī mobilo iekārtu lietotāji.

Veidojot mājas lapu uz atvērtas platformas bāzes, var iegūt izmaksu ietaupījumu, jo daudzas lietas šajā platformā būs jau gatavas. Populārās platformas pārzina plašs piegādātāju loks, kas ļauj izvēlēties atbilstošāko, kā arī neveido atkarību no izvēlētā piegādātāja un dod iespēju vajadzības gadījumā mainīt piegādātāju. Tādas atvērtās platformas, kā WordPress lieto miljoniem dažāda izmēra mājas lapu visā pasaulē, kas nozīmē, ka tūkstošiem IT speciālistu ikdienā seko līdz un papildina platformas iespējas.

Komentēt